Różnice indywidualne

Heliconius_mimicry
Bogactwo zróżnicowania motyli z rodzaju Heliconius. Każdy motyl jest pod pewnym względem podobny do wszystkich motyli, podobny do niektórych motyli i wreszcie niepodobny do żadnego innego. Grafika: CC BY 2.5, A. Meyer, PLOS Biology Biology, Vol. 4/10/2006, e341

Każdy człowiek jest pod pewnym względem podobny do wszystkich ludzi, podobny do niektórych osób i wreszcie niepodobny do kogokolwiek
(Murray, Kluckhohn i Schneider, 1953, cytowane za Strelau, 2015)

Tutaj znaleźć można sylabus współprowadzonych przeze mnie (wraz z mgr. Agatą Złotogórską-Suwińską) zajęć z Psychologii różnic indywidualnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018 (15h).

Warunki zaliczenia przedmiotu:

  • obecność na zajęciach –  dopuszczalna jest jedna nieobecność, kolejną można odrobić w innej grupie lub przez dwa tygodnie zaliczyć na dyżurze
  • pozytywny wynik na końcowym kolokwium – test jednokrotnego wyboru ze znajomości literatury obowiązkowej (więcej niż połowa punktów)
  • fakultatywnie: prezentacja na uzgodniony temat (1-3 pkt dodawane do wyniku z kolokwium), na przykład w oparciu o literaturę rozszerzającą z sylabusa; propozycje tematów proszę zgłaszać e-mailowo, ze względu na to, że w wypadku nadmiaru chętnych decyduje zasada pierwszeństwa zgłoszenia.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące przedmiotu

P.: Jak mogę odrobić drugą nieobecność?
O.: Najprościej przyjść na zajęcia dotyczące tego samego tematu odbywające się w innej grupie, zarówno mojej, jak i mgr. Złotogórskiej. W takiej sytuacji proszę o wysłanie mi e-maila i podpisanie się na liście obecności swojej grupy. Inną możliwością jest przygotowanie się do zajęć i przyjście na dyżur w celu porozmawiania o tematyce zajęć.

P.: Tekst na zajęcia wydał mi się niezrozumiały.
O.: Zachęcam do zadawania pytań na zajęciach lub przyjścia na konsultacje. Ich termin można znaleźć na stronie startowej.

P.: Nie mogę przyjść na dyżur, co mogę zrobić?
O.: Często jestem na uczelni poza dyżurem, proszę spróbować umówić się na inny termin drogą e-mailową. W weekendy zjazdowe na ogół jestem na uczelni w godzinach 8:00-12:00, proszę jednak umówić się na konkretną godzinę.

P.: Na jaki temat mogę przygotować prezentację?
O.: Pierwszą możliwością jest sięgnięcie do literatury nieobowiązkowej. Inną możliwością jest rozszerzenie wybranego zagadnienia omawianego na zajęciach: opisanie praktycznych zastosowań wiedzy z danego zakresu, przedstawienie ciekawej metaanalizy badań, przedstawienie badań w których uzyskano odmienne wyniki.

P.: Chcę podwyższyć ocenę!
O.: Bardzo proszę! W tym celu można napisać pracę pisemną. Po szczegóły zapraszam tutaj.