Praca zaliczeniowa – różnice indywidualne

PRACA PISEMNA: Chciałbym, żeby napisali Państwo pracę dotyczącą zastosowania wiedzy na temat jakiegoś konkretnego konstruktu psychologicznego z zakresu różnic indywidualnych – np. wybrana teoria temperamentu, wybrany styl poznawczy – dla pracy psychologa w różnych obszarach. Może to być np. doradztwo zawodowe, edukacja, psychologia kliniczna. Oczywiście w grę wchodzą również konstrukty których nie omawialiśmy na zajęciach, ale były np. omawiane na wykładzie. Propozycję tematu proszę uzgodnić ze mną.

TERMIN: Mają Państwo czas na wysłanie mi pracy (najlepiej w pdf-ie) do końca semestru.
OCENA: Mają Państwo możliwość poprawienia oceny do piątki. Ocena z pracy pisemnej będzie Państwa nową oceną (oczywiście tylko w sytuacji kiedy będzie wyższa od poprzedniej).
TEMATYKA: Chciałbym, żeby praca oparta była z jednej strony na Państwa przemyśleniach, z drugiej na wynikach badań. Po pierwsze, chciałbym, żeby skrótowo przedstawili Państwo stan wiedzy na temat danego konstruktu i jego związków np. z przejawami patologii, sukcesem życiowym, predyspozycjami i preferencjami zawodowymi, itp. Po drugie, chciałbym, żeby pokusili się Państwo o opisanie praktycznych implikacji tej wiedzy i pomysły na jej praktyczne zastosowanie w wybranym obszarze (obszarach) psychologii. Mogą to być pomysły na interwencje psychologiczne, pomysły na dalsze badania, metody diagnostyczne, programy edukacyjne, wskazówki dla osób wykonujących zawód psychologa.
FORMA: 4-10 stron (nie licząc bibliografii i strony tytułowej), standardowe marginesy, czcionka 12 pkt (szeryfowa, np. Times New Roman/Liberation Serif czyli domyślne czcionki w popularnych edytorach tekstu). Odwoływanie się do literatury wg. standardu APA (pomocna będzie np. ta prezentacja). Prosiłbym o odwoływanie się przede wszystkim do tekstów naukowych – artykułów w czasopismach naukowych, rozdziałów w książkach naukowych i książek naukowych. Artykuły popularnonaukowe proszę traktować raczej jako inspirację. Można np. podążyć za tropem przywoływanych w nich źródeł.
WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE: Polecam Państwu korzystanie z menedżerów bibliografii, które automatycznie dostosowują odnośniki bibliograficzne zgodne z wybranym stylem. Bardzo przydają się przy pisaniu jakichkolwiek prac, np. magisterskich czy naukowych.
Prosty w obsłudze internetowy generator bibliografii:
Jeśli interesują Państwa szczegóły korzystania ze stylu APA, warto zapoznać się z tą publikacją