Popularyzacja nauki

Wersja eksperymentalna i kontrolna prelekcji. Festiwal Fantastyki Pyrkon 2016. Fot. Bartek Burzyński.

W wolnych chwilach zajmuję się popularyzacją psychologii jako nauki. Moich prelekcji posłuchać można na ogół na festiwalach fantastyki, głównie w Poznaniu.