Noc 1001 Baśni, CK Zamek, Poznań 2015
Noc 1001 Baśni, CK Zamek, Poznań 2015. Fot. Martyna Rubinowska

Michał Kosakowski: Doktorant w Instytutcie Psychologii UAM, członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji, miłośnik przyrody i science-fiction.

Zainteresowania naukowe: ewolucyjna psychofizjologia zdrowia, ewolucyjna psychologia religii, psychologia anomalistyczna