Psychologia społeczna

Parlament małp, Banksy. Grafika: Duncan Hull CC BY-NC-SA, https://www.flickr.com/photos/dullhunk/3990265098

Tutaj (studia dzienne) i tutaj (studia zaoczne) znaleźć można sylabus współprowadzonych przeze mnie zajęć z Psychologii społecznej I w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 (30h).

PSI01 – Społeczna percepcja psychologii społecznej – sondaż

Warunki zaliczenia przedmiotu:

  • obecność na zajęciach –  dopuszczalne są trzy nieobecności (studia dzienne), kolejną można odrobić w innej grupie lub przez dwa tygodnie zaliczyć na dyżurze
  • pozytywny wynik na końcowym kolokwium – test jednokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi ze znajomości literatury obowiązkowej (więcej niż połowa punktów)

Najczęściej zadawane pytania dotyczące przedmiotu

P.: Jak mogę odrobić nadliczbową nieobecność?
O.: Najprościej uczestniczyć w zajęciach dotyczących tego samego tematu odbywających się w innej grupie, zarówno mojej, jak i innych prowadzących. Proszę zgłosić taką sytuację e-mailowo. W drugiej sytuacji proszę o wysłanie e-maila do mnie i do osoby prowadzącej drugie zajęcia. Godziny zajęć sprawdzić można w USOSie. Inną możliwością jest przygotowanie się do zajęć zgłoszenie się na dyżur w celu porozmawiania o tematyce zajęć.