Psychologia społeczna

Parlament małp, Banksy. Grafika: Duncan Hull CC BY-NC-SA, https://www.flickr.com/photos/dullhunk/3990265098

Tutaj (studia dzienne) i tutaj (studia zaoczne) znaleźć można sylabus współprowadzonych przeze mnie zajęć z Psychologii społecznej I w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 (30h).

PSI01 – Społeczna percepcja psychologii społecznej – sondaż

Warunki zaliczenia przedmiotu:

  • obecność na zajęciach –  dopuszczalne są trzy nieobecności (studia dzienne), kolejną można odrobić w innej grupie lub przez dwa tygodnie zaliczyć na dyżurze
  • pozytywny wynik na końcowym kolokwium – test jednokrotnego wyboru ze znajomości literatury obowiązkowej (więcej niż połowa punktów)
  • dodatkowe punkty (maksymalnie 3) dodawane do wyniku z kolokwium uzyskać można dzięki wejściówkom; zaliczona wejściówka = 1 punkt.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące przedmiotu

P.: Jak mogę odrobić nadliczbową nieobecność?
O.: Najprościej przyjść na zajęcia dotyczące tego samego tematu odbywające się w innej grupie, zarówno mojej, jak i innych prowadzących. W pierwszej sytuacji proszę o podpisanie się na liście obecności swojej grupy. W drugiej sytuacji proszę o wysłanie e-maila do mnie i do osoby prowadzącej drugie zajęcia. Godziny zajęć sprawdzić można w USOSie. Inną możliwością jest przygotowanie się do zajęć i przyjście na dyżur w celu porozmawiania o tematyce zajęć.