Psychologia anomalistyczna

mindblown
Siedemnastowieczna okładka podręcznika do neurokognitywistyki. Grafika w domenie publicznej, Robert Fludd.

Wprowadzenie do psychologii anomalistycznej to prowadzone przeze mnie seminarium fakultatywne. Po raz pierwszy odbyło w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018. W roku akademickim 2018/2019 będzie realizowane ponownie, w semestrze letnim (USOS: 08-PSDM-WPA).

Jeśli chcecie dowiedzieć się dlaczego ludzie wierzą w dziwne rzeczy – jak również czy wy sami możecie w nie przypadkiem uwierzyć – serdecznie zapraszam.

WPA01 – formularz do wpisywania odpowiedzi

WPA08 – „Czy jesteś prawdziwym człowiekiem?”

Opis kursu: psychologia anomalistyczna jest dziedziną psychologii próbującą wyjaśnić przyczyny dla których jesteśmy skłonni wierzyć w zjawiska paranormalne, przy założeniu, że mają one naturalne wyjaśnienia. Wiara ta towarzyszy ludzkości od dawien dawna i obecna jest we wszystkich kulturach. Choć mogłoby wydawać się, że rozwój nauki i techniki wyeliminuje wiarę w moce nadprzyrodzone, mają się one dzisiaj równie dobrze – jeśli nie lepiej – niż kiedykolwiek. W ramach zajęć omówimy podstawowe teorie wyjaśniające w sposób racjonalny w wiarę zjawiska paranormalne, jak również doświadczenia interpretowane przez niektórych ludzi jako nadnaturalne.

Obecność na zajęciach: do zaliczenia wymagana jest obecność na 80% zajęć (3 dozwolone nieobecności).

Forma zaliczenia: praca pisemna dotycząca wyjaśnienia wybranego typu doświadczeń paranormalnych na gruncie wybranych teorii w ramach psychologii anomalistycznej (więcej).

Literatura: szczegółowa rozpiska dostępna na platformie moodle, sylabus dostępny tutaj.