Badania

Egzystencjalna teoria umysłu

Phrenology
Pradawna instrukcja wyprawiania ludzkiej skóry głowy. Grafika w domenie publicznej, Friedrich Eduard Bilz.

Egzystencjalna Teoria Umysłu (EToM) to postulowany przez Jessego Beringa mechanizm umysłowy odpowiadający za postrzeganie wydarzeń życia codziennego jako rezultat działalności istot nadprzyrodzonych. Wykazano, iż tendencja do dostrzegania głębszego sensu w zdarzeniach z życia koreluje z wyższymi wynikami na skali współczynnika empatii (EQ-40, narzędzie stworzone przez S. Barona-Cohena do diagnozowania autyzmu). Wykazano, że osoby o wyższym nasileniu cech autystycznych rzadziej deklarują wiarę w osobowego Boga.

Z drugiej strony, torowanie myślenia analitycznego zmniejsza skłonność do deklarowania wiary w zjawiska nadprzyrodzone. zdrowych. W ramach pracy magisterskiej napisanej pod kierownictwem prof. dr. hab. W. J. Paluchowskiego przygotowałem narzędzie służące do pomiaru EToM w neurotypowej populacji.

 

Różnorodność emocjonalna

Fungi_of_Saskatchewan
Grzyby z Yuggoth. Grafika CC BY-SA 3.0, Sasata

Nie od dziś znana jest rola emocji dla zdrowia psychicznego i somatycznego. Psychologia koncentrowała się do tej pory na szkodliwej roli emocji negatywnych i korzystnej emocji pozytywnych oraz złożonej roli emocji mieszanych (jednoczesne doświadczania negatywnych i pozytywnych emocji w jednej). Nowatorska koncepcja różnorodności emocjonalnej (ang. emodiversity) daje możliwość całościowego ujęcia psychologii emocji.

Niedawne badania wykazały, że obfitość występowania zróżnicowanych emocji w życiu pozwala lepiej przewidywać różne aspekty zdrowia psychicznego i fizycznego niż same emocje pozytywne czy negatywne ujmowane niezależnie. Tajemnicą pozostaje mechanizm pośredniczący pomiędy bogatym życiem emocjonalnym a zdrowiem. W ramach pracy doktorskiej przygotowywanej pod kierownictwem dr. hab. Łukasza D. Kaczmarka testował będę hipotezę, iż odpowiada za to nerw błędny. Wykazano, że odgrywa on duże znaczenie w reagowaniu organizmu ssaków na zmieniające się warunki w otoczeniu i regulację zachowania u ludzi.

Pozytywne interwencje

stones
Święty totem psychologii pozytywnej. Grafika CC0, Pixabay

Pozytywne interwencje to jeden z fundamentów psychologii pozytywnej. Te stosunkowo proste i skuteczne ćwiczenia pozwalają na wyraźny wzrost poczucia zadowolenia z życia, dobrze udokumentowany w badaniach prowadzonych na różnych grupach. Wiele z nich dotyczy kultywowania wdzięczności, doświadczanej poprzez dostrzeżenie i docenienie pewnej osobistej korzyści pochodzącej od innych osobowych (dobroczyńcy) lub ze źródeł bezosobowych (los). W naszych badaniach koncentrujemy się na poszukiwaniu mechanizmów motywacyjnych decydujących o udziale w ćwiczeniach z zakresu pozytywnych interwencji

Inspiracja dla strony: Steven Pinker