Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia

Centrum Dowodzenia Małym Kawałkiem Świata
Tak pracujemy kiedy zabraknie nam prądu. Fot. Łukasz Kaczmarek

Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia UAM pod kierownictwem prof. UAM dr. hab. Łukasza D. Kaczmarka jest wyposażone aparaturę do precyzyjnych pomiarów zmiennych fizjologicznych i behawioralnych. Obejmują one różne parametry pracy serca, oddechu i przewodnictwa elektrycznego skóry. Dzięki nim możemy lepiej zrozumieć emocjonalne i motywacyjne czynniki wpływające na stan zdrowia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w prowadzonych przez nas badaniach. W tym celu prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W miarę realizacji kolejnych projektów będziemy kontaktować się z kolejnymi osobami.