Praca zaliczeniowa – psychologia społeczna

PRACA PISEMNA: Chciałbym, żebyście napisali pracę dotyczącą zastosowania wiedzy na temat jakiegoś konkretnego zjawiska w ramach psychologii społecznej – np.  błędów atrybucyjnych, etykietkowania, samospełniającego się proroctwa, ulegania autorytetom – w kontekście życia społecznego. Innymi słowy, jakie są konsekwencje występowania danego zjawiska dla naszego życia. Propozycję tematu proszę uzgodnić ze mną.

 

TERMIN: Macie czas na wysłanie pracy drogą elektroniczną (najlepiej w pdf-ie) do końca semestru (21.06)

 

OCENA: Macie możliwość poprawienia oceny do piątki. Ocena z pracy pisemnej będzie nową oceną z przedmiotu (oczywiście tylko w sytuacji kiedy będzie wyższa od poprzedniej).

 

TEMATYKA: Chciałbym, żeby praca oparta była z jednej strony na Waszych przemyśleniach, z drugiej na wynikach badań. Po pierwsze, chciałbym, żebyście skrótowo przedstawili dane zjawisko i związane z nim badania. Po drugie, chciałbym, żebyście pokusili się opisanie społecznych konsekwencji jego występowania. Zarówno możliwych – na podstawie własnych przemyśleń, jak i stwierdzonych – na podstawie wyników badań.

 

FORMA: 4-10 stron (nie licząc bibliografii i strony tytułowej), standardowe marginesy, czcionka 12 pkt (szeryfowa, np. Times New Roman/Liberation Serif czyli domyślne czcionki w popularnych edytorach tekstu). Odwoływanie się do literatury wg. standardu APA (podstawowe informacje znaleźć można np. tutaj lub tutaj) . Prosiłbym o odwoływanie się przede wszystkim do tekstów naukowych – artykułów w czasopismach naukowych, rozdziałów w książkach naukowych i książek naukowych. Artykuły popularnonaukowe proszę traktować raczej jako inspirację. Można np. podążyć za tropem przywoływanych w nich źródeł.

 

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE: Polecam Państwu korzystanie z menedżerów bibliografii, które automatycznie dostosowują odnośniki bibliograficzne zgodne z wybranym stylem. Bardzo przydają się przy pisaniu jakichkolwiek prac, np. magisterskich czy naukowych.

 

Prosty w obsłudze internetowy generator bibliografii:
Jeśli interesują Państwa szczegóły korzystania ze stylu APA, warto zapoznać się z tą publikacją